แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

ถุงหิ้วใสผ่านน้ำ LLDPE ขนาด 8 x 16 นิ้ว (ห่อ)
ยกลัง 52 บาท/ชิ้น
ราคาปกติ 57 บาท/ชิ้น
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์ ซึ่งให้บริการโดย บจก.ซี.เอ.พี.อินเตอร์เทรด การใช้และการเปิดเผยถึงข้อมูลหนึ่งข้อมูลใดที่เกี่ยวของกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว