Showing 1–12 of 13 results

ชุดกล่องกลมPP ดำ 1000 ml + ถาดขาว 1 ช่อง (50 PCS/PACK)

สินค้าหมดแล้ว

ยกลัง 5.88 บาท/ชิ้น
กล่องเบเกอรี่ใส-ล๊อค OPS “SZ-013” (50 PCS/PACK)
ยกลัง 1.70 บาท/ชิ้น
ราคาปกติ 1.75 บาท/ชิ้น
กล่องเบเกอรี่ใส-ล๊อค OPS “SZ-102” (50 PCS/PACK)
ยกลัง 2.83 บาท/ชิ้น
ราคาปกติ 2.90 บาท/ชิ้น
กล่องอาหาร PP ดำ 3 ช่อง 1000 ml + ฝา (50 PCS/PACK)
ยกลัง 6.98 บาท/ชิ้น
ราคาปกติ 7.22 บาท/ชิ้น
กล่องอาหาร PP ใส 3 ช่อง 1000 ml + ฝา (50 PCS/PACK)

สินค้าหมดแล้ว

ยกลัง 6.70 บาท/ชิ้น
ราคาปกติ 6.93 บาท/ชิ้น
กล่องอาหารจัตุรัส PP ใส 750 ml + ฝาโดม (50 PCS/PACK)

สินค้าหมดแล้ว

ยกลัง 3.89 บาท/ชิ้น
ราคาปกติ 4.02 บาท/ชิ้น
กล่องอาหารจัตุรัส PP ใส 1000 ml + ฝาโดม (50 PCS/PACK)

สินค้าหมดแล้ว

ยกลัง 4.28 บาท/ชิ้น
ราคาปกติ 4.43 บาท/ชิ้น
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์ ซึ่งให้บริการโดย บจก.ซี.เอ.พี.อินเตอร์เทรด การใช้และการเปิดเผยถึงข้อมูลหนึ่งข้อมูลใดที่เกี่ยวของกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว